Rada Izby Komorniczej w Lublinie informuje, że uchwałą z dnia 7 lutego 2020r. zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komorników Izby Komorniczej w Lublinie. 

Zgromadzenie rozpocznie się w dniu 09 marca 2020r. o godz. 10:00.
Lista obecności będzie prowadzona od godz. 09:00