Rada Izby Komorniczej w Lublinie, mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 informuje, iż kancelarie komornicze mogą do odwołania  działałać w ograniczonym zakresie utrzymywania kontaktów ze stronami i uczestnikami postępowań.


Powyższa decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa sanitarnego ciążącymi na pracodawcy oraz koniecznością ochrony obywateli przed możliwością rozprzestrzenia epidemii albowiem zdrowie ludzkie ma najwyższą wartość.


Prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny lub mailowy z kancelariami komorniczymi oraz o dokonywanie wpłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Liczymy na zrozumienie sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy.