Funkcjonowanie komisji rewizyjnej

  • Komisja rewizyjna działająca w izbie komorniczej kontroluje działalność finansową rady izby komorniczej
  • Przewodniczącego i czterech członków komisji rewizyjnej wybiera spośród komorników walne zgromadzenie izby komorniczej.
  • Członkowie komisji rewizyjnej są powoływani na okres 4 lat, najwyżej na 2 kolejne kadencje, i nie mogą być ponownie powołani przed upływem 5 lat od dnia zakończenia pełnienia tej funkcji.
  • Przewodniczący komisji rewizyjnej informuje Krajową Radę Komorniczą oraz radę izby komorniczej o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach rady izby komorniczej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Rybak
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie
Kancelaria Komornicza nr I w Lubartowie

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Bąk-Batowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim
Kancelaria Komornicza nr I w Opolu Lubelskim

Tomasz Godek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu
Kancelaria Komornicza nr I w Zamościu

Beata Kamińska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie
Kancelaria Komornicza nr I w Hrubieszowie

Paweł Paradziński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Kancelaria Komornicza nr XII w Lublinie