Rada Izby Komorniczej w Lublinie uprzejmie informuje,

że dnia 18 listopada 2023 r.

zostanie przeprowadzony sprawdzian wiedzy dla aplikantów I roku aplikacji komorniczej.

Obecność obowiązkowa.