Zrzutka_Śp_Ewy_II.jpg

Nasza Koleżanka Śp. Ewa - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie,
w czasie pełnienia obowiązków służbowych dnia 18 listopada 2022 roku, stała się ofiarą brutalnej napaści ze strony jednego z dłużników,
który wtargnął z nożem do kancelarii komorniczej i w okrutny sposób pozbawił Ją życia.

Śp_Ewa_Kochańska.jpg

Pogrążeni w żałobie chcemy dać wyraz naszej solidarności z Rodziną Ewy w tak trudnych dla niej chwilach. Zgodnie z wolą Najbliższych, zachęcamy Koleżanki i Kolegów Komorników Sądowych, Asesorów i Aplikantów komorniczych oraz pracowników kancelarii a także wszystkich ludzi o wielkich sercach, do wsparcia finansowego na rzecz młodszego syna Ewy - Aleksandra - który, ze względów zdrowotnych, najbardziej potrzebuje takiej pomocy.

 

Wsparcie Aleksandra

 

Rada Izby serdecznie dziękuje za wszelkie wsparcie

Rada Izby Komorniczej w Lublinie ogłasza i zwołuje na dzień:

15 grudnia 2022 r.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Komorniczej w Lublinie

Walne Zgromadzenie odbędzie się o godz. 15:00 -  szczegółowe informacje wskazano w wiadomości e-mail

Zgodnie z art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2022 poz. 1168,1301)

obecność na Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkowa.

Informacje dotyczące wpisu na listę aplikantów komorniczych od 1 stycznia 2023 r. znajdują się w zakładce - Aplikacja komornicza.

Zaufani 24 września 2022


Krajowa Rada Komornicza, w trosce o bezpieczeństwo osób dokonujących zakupu nieruchomości na licytacjach komorniczych, zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na korespondencję otrzymywaną przez nabywców nieruchomości, zawierającą wezwanie do zapłaty kwoty, za jaką dokonano zakupu.

Z uzyskanych przez Samorząd informacji wynika, iż w co najmniej kilku przypadkach, osoby, które wygrały licytacje otrzymały pisma, stylizowane na dokumenty przesyłane przez komornika, z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty kwoty, za jaką została wylicytowana konkretna nieruchomość. Wskazany numer rachunku nie jest jednak „rachunkiem depozytowym Ministra Finansów”, tak, jak opisane jest to w przedmiotowym piśmie, a należy do nieznanej osoby, której celem jest wyłudzenie kwoty podanej w piśmie.

O opisanym powyżej procederze zostały już zawiadomione organa ścigania, niemniej Krajowa Rada Komornicza apeluje o uważne zapoznawanie się z treścią korespondencji otrzymywanej od komorników, a w przypadku wątpliwości o kontakt z kancelarią komornika prowadzącego postępowanie.

Rada Izby Komorniczej w Lublinie informuje, że w dniu 16 lutego 2022r. biuro będzie nieczynne dla interesantów. 

obrazek na stronę 24.12.2021 Boże

III

 Rada Izby Komorniczej w Lublinie informuje, że w dniach 08 - 12 listopada 2021r. biuro będzie nieczynne.

Zrzut ekranu 2