Zrzut ekranu 2

Zrzut ekranu 2021 09 23 140212

orchid 4080258 1920

 Rada Izby Komorniczej w Lublinie informuje, że w dniach 09.08.2021 r. - 16.08.2021 r. biuro będzie nieczynne.

Z A P R O S Z E N I E

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie

oraz

Klub Rowerowy Adwokatury Polskiej

mają zaszczyt zaprosić wszystkich Adwokatów i Aplikantów Adwokackich oraz innych przedstawicieli zawodów prawniczych wraz z bliskimi na

IV Mistrzostwa MTB Prawników o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, które odbędą się w miejscowości Lubenia w ramach Dakar Toyota MTB Lubenia
w dniu 5 września 2021 roku

 

Uczestnicy Mistrzostw rywalizować będą wyłącznie na trasie LAND CRUISER Race – trasa niebieska – o długości 25 km i przewyższeniu 650 m n.p.m.

Skala trudności: 2/5. Trasa poprowadzona w głównie leśnymi, szutrowymi drogami. Na trasie występują w niewielkiej ilości strome zjazdy i podjazdy.
Trasa wymaga dobrego przygotowania fizycznego.
Na trasie ustawione będą 2 bufety (10 km oraz Meta).

W roku 2021 klasyfikacja obejmować będzie wyjątkowo wyłącznie kategorię Open z podziałem na Kobiety i Mężczyzn, bez uwzględniania kategorii wiekowych.

 

Zgłoszeń i opłat należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej

www.mtblubenia.pl

Rozpoczęcie zapisów – 01.08.2021 roku

W panelu rejestracyjnym w odpowiedniej rubryce należy zgłosić chęć udziału w Klasyfikacji Prawnik, wpisać reprezentowaną Izbę Adwokacką lub instytucję (np. Prokuratura Rejonowa w ..., Sąd Okręgowy w ..., Okręgowa Izba Radców Prawnych w … itp.) oraz numer legitymacji.

Opłata startowa uzależniona jest od daty jej uiszczenia i wynosi:

- 80 zł  (do 2.09.2021);

- 100 zł w dniu zawodów (płatność tylko gotówką).

PROGRAM ZAWODÓW:


ODBIÓR PAKIETÓW i ZAPISY dla wszystkich dystansów:

9:00 – 11:00

START:

11:20 – LAND CRUISER Race

DEKORACJA:

14:00 – LAND CRUISER Race

Niezbędnych informacji udzielać będą adw. Paweł Surmacz (512-293-760, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz adw. Adam Hein (606-748-940,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

            Szczegółowe informacje na temat wyścigu, regulamin oraz link do systemu zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej www.mtblubenia.pl .

Do zobaczenia na starcie !

                                                        Za Komitet Organizacyjny

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej                            Prezes Klubu Rowerowego Adwokatury

w Rzeszowie                                                                     Polskiej

adw. Marcin Cichulski                                                        adw. Cezary Lipko

 

 

Ruszyła jubileuszowa edycja konkursu Rising Stars
Młodzi prawnicy walczą o tytuł „Lidera jutra”

Ruszyła X edycja prestiżowego konkursu Rising Stars Prawnicy – Liderzy jutra 2021 organizowanego przez Wolters Kluwer Polska. Kapituła konkursu wyłoni młodych prawników wyróżniających się wiedzą merytoryczną, pracą na rzecz państwa prawa i społeczeństwa oraz kreatywnością i wykorzystaniem nowych technologii w pracy.

Konkurs skierowany jest do młodych prawników, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Wśród kryteriów oceny znalazły się również działalność pro bono, dbanie o jakość stanowienia i stosowania prawa oraz osiągnięcia naukowe i innowacyjność.

W konkursie Rising Stars biorą udział zarówno prawnicy pracujący w kancelariach, jak i w firmach oraz innych podmiotach (np. w samorządzie terytorialnym czy organizacjach pozarządowych).

Zgłoszenia do 5 września

Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursu wyłoni 35 nominowanych. Następnie jury wybierze 10 laureatów, którzy otrzymają tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2021”. Jury konkursu zastrzega sobie prawo przyznania 5 nagród specjalnych spośród zgłoszonych kandydatów. Laureatką ubiegłorocznej edycji konkursu została mec. Aleksandra Krawczyk pracująca w kancelarii SDZLEGAL Schindhelm.

Zgłoszenia kandydatów można przesyłać do 5 września 2021 r. Statuetki Rising Stars zostaną wręczone podczas uroczystej gali,która odbędzie się w październiku w Warszawie.

Organizatorem konkursu jest Wolters Kluwer Polska. Patronami medialnymi wydarzenia są serwis Prawo.pl oraz Dziennik Gazeta Prawna.

Regulamin i więcej informacji o konkursie>>

 Rising Stars

Kontakt dla mediów:
Anna Sławatyniec
Kierownik projektów marketingowychWolters Kluwer Legal & Regulatory Poland
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Izby Komorniczej w Lublinie informuje, że w dniu 19-04-2021 biuro będzie nieczynne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Komorniczej w Lublinie rozpocznie się w dniu:

26 marca 2021r. o godz. 10:00

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (transmisja głosu), za pośrednictwem platformy POSIEDZENIA.PL

Ze względu na szczególny tryb obrad, należy przygotować urządzenia do odbioru dźwięku (głośniki, słuchawki) oraz mikrofon – niezbędny w przypadku chęci zabrania głosu.

Instrukcja obsługi systemu oraz link do zalogowania się na platformę, zostaną przesłane pocztą elektroniczną na właściwy adres mailowy.

Zgodnie z art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121 z późn. zm.) obecność na Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkowa.

Pobierz komunikat w formacie PDF

Wszystkim Koleżankom i Kolegom Komornikom, Asesorom, Aplikantom i Pracownikom kancelarii komorniczych życzymy zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

 

Rada Izby Komorniczej w Lublinie

Rada Izby Komorniczej w Lublinie informuje, że osoby zainteresowane odbywaniem aplikacji komorniczej w Izbie Lubelskiej, ktore poszukują patrona winny niezwłocznie skontaktować sie z biurem Izby.

Jednocześnie Rada przedstawia wykaz dokumentów wymaganych do wpisu na listę aplikantów: 

 1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych.
 2. Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z treścią art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych, do wniosku o wpis na listę aplikantów komorniczych załącza się informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku) uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. W przypadku uzyskania aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do akt osobowych kandydata należy dołączyć informatyczny nośnik danych (pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formacie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Departament wskazuje, że wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na swojej stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web.
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe(art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych). Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzurę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ( art. 88 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych).
 4. Oświadczenie kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o komornikach sądowych).
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego(art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych).
 6. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych).
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o komornikach sądowych).
 8. Dokument potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej (np. odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub odpis dyplomu ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, itp.), (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o komornikach sądowych).
 9. Życiorys.
 10. Kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem.
 11. Uchwała komisji egzaminacyjej stwierdzająca uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą.
 12. Zaświadczenie lekarskie. 

Rada Izby Komorniczej w Lublinie informuje, że biuro rady będzie nieczynne w październiku oraz listopadzie 2020r. w następujących dniach:

PAŹDZIERNIK: 

5 – 6.10.2020r. - nieczynne 
12 – 13.10.2020r. - nieczynne 
19 – 23.10.2020r. - nieczynne 
26 – 27.10.2020r. - nieczynne 

LISTOPAD
02 – 03.11.2020r. - nieczynne 

nekrolog Mateusz Zawadzki

kondolencje Eugeniusz Łogosz

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mamy naszego Kolegi Tomasza Piłata - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Puławach, długoletniego Przewodniczącego Rady Izby Komorniczej w Lublinie oraz byłego Wiceprezesa Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 5 stycznia 2021 o godz. 11:00 w Kaplicy na Cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

Pogrzeb odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego, w kaplicy może przebywać 12 osób, poza kaplicą obowiązują ogólne zasady dystansu i zasłaniania ust.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają koleżanki i koledzy z Izby Komorniczej w Lublinie.

Administratorem danych osobowych jest Izba Komornicza w Lublinie, ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin

 
Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 81 442 79 09
adres: ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin.
 
Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych przez Izbę.
 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres pocztowy: ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin  
 
Izba otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na organ samorządu, jakim jest izba komornicza, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Izbą korespondencji.
Izba pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w tym również ze źródeł publicznych.
W przypadku Kontrahentów Izba przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Izbie szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Izba niezwłocznie usunie te dane osobowe.
W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na organy samorządu zawodowego komorników sądowych, Izba może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Izba niezwłocznie usunie te dane osobowe.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Izby przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Izbie oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji.
 
Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na organy samorządu zawodowego przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Izby, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Izby.
Na podstawie zgody Izba może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych czy dany osobowych związanych z rekrutacją.
 
Izba w zależności od sprawy, z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Izba może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji.W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Izby.
Jesteś już Kontrahentem Izby lub jeżeli Izba posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Izba może odmówić wykonania żądania, jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Izby.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Izbę danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.
Jeżeli Izba przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefonicznie: 81 442 79 09 lub pisemnie na adres ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Izba może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Izbęw prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.
Izba może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Izbę obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Izba przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich prawi obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Izbę stosunków prawnych.
Jednocześnie, w celu rozliczalności Izba będzie przechowywać dane przez okres,w którym Izba zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.
Profilowanie danych osobowych przez Izbę może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.