Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Taty naszego Kolegi Tomasza Góry - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają koleżanki i koledzy z Izby Komorniczej w Lublinie.

Rada Izby Komorniczej w Lublinie, mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 informuje, iż kancelarie komornicze mogą do odwołania  działałać w ograniczonym zakresie utrzymywania kontaktów ze stronami i uczestnikami postępowań.


Powyższa decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa sanitarnego ciążącymi na pracodawcy oraz koniecznością ochrony obywateli przed możliwością rozprzestrzenia epidemii albowiem zdrowie ludzkie ma najwyższą wartość.


Prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny lub mailowy z kancelariami komorniczymi oraz o dokonywanie wpłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Liczymy na zrozumienie sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy.

Rada Izby Komorniczej w Lublinie uprzejmie informuje, że szkolenia aplikantów zaplanowane na:

 • 14 marzec 2020r.
 • 21 marzec 2020r.
 • 28 marzec 2020r

zostały odwołane.

Rada Izby Komorniczej w Lublinie informuje, że w dniach od 16-03-2020 do 18-03-2020r.(włącznie) biuro będzie nieczynne.

Rada Izby Komorniczej w Lublinie informuje, że uchwałą z dnia 7 lutego 2020r. zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komorników Izby Komorniczej w Lublinie. 

Zgromadzenie rozpocznie się w dniu 09 marca 2020r. o godz. 10:00.
Lista obecności będzie prowadzona od godz. 09:00

Rada Izby Komorniczej w Lublinie informuje, że w dniach od 17-01-2020 do 20-01-2020r.(włącznie) biuro będzie nieczynne.

Informujemy, że biuro Rady Izby Komorniczej w Lublinie będzie nieczynne w dniach:

 • 23 grudnia 2019r.
 • 24 grudnia 2019r.
 • 27 grudnia 2019r.

Rada Izby Komorniczej w Lublinie informuje, że uchwałą nr 1575 z dnia 14 października 2019r. zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Komorników Izby Komorniczej w Lublinie. 

Zgromadzenie rozpocznie się w dniu 09 grudnia 2019r. o godz. 09:00

Izba Komornicza w Lublinie powstała na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych. Na mocy jej przepisów powstał samorząd zawodowy komorników sądowych. Jednym z jego elementów są Izby Komornicze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych Izbę komorniczą tworzą komornicy prowadzący kancelarie w obszarze apelacji i asesorzy zatrudnieni w tych kancelariach. Członkostwo w izbie komorniczej powstaje z dniem złożenia przez komornika ślubowania i ustaje z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa. Z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa komornik przestaje pełnić wszelkie funkcje w organach samorządu komorniczego

 

Organy funkcjonujące w ramach Izby Komorniczej

Rada Izby

Delegaci do Krajowej Rady Komorniczej

Komisja Rewizyjna

Komornicy wizytatorzy

 1. Batkowska Kamila
 2. Berliński Michał
 3. Bukowska-Król Magdalena
 4. Ceglarski Krzysztof
 5. Chamerska Monika
 6. Chłodnicka Sylwia
 7. Czok Anna
 8. Czyszek Beata
 9. Dąbrowski Bartłomiej
 10. Dębkowski Krzysztof
 11. Dobosz Kamil
 12. Dużyński Paweł
 13. Dzida-Hasiuk Joanna
 14. Gabryś Sławomir
 15. Gajewska Dominika
 16. Gałązkiewicz Mateusz
 17. Garbacz Magdalena
 18. Goliszek Łukasz
 19. Gromadzka Karolina
 20. Gurzkowska Marta
 21. Hałas-Czeryna Anna
 22. Hamerla Kamila
 23. Harasim-Słoboda Paulina
 24. Hołojuch Tomasz
 25. Jakowicka Katarzyna
 26. Jargieło Krystian
 27. Jędruszko-Kwarciana Anna
 28. Jurczak Grzegorz
 29. Kamiński Grzegorz
 30. Karaś Katarzyna
 31. Kątski Paweł
 32. Kolibabka Anna
 33. Kołodziejczuk Radosław
 34. Korzeniowski Krystian
 35. Koszałka Nikodem
 36. Kozak Iwona
 37. Krasowski Emil
 38. Krawczyk Agnieszka Anna
 39. Krawczyk Tomasz
 40. Kulas Paweł
 41. Lenartowicz Monika
 42. Lenczewski Michał
 43. Lorenc Wiola
 44. Luśtyk Emil Jakub
 45. Łęczycka Justyna
 46. Makolus Paweł
 47. Michta Jakub
 48. Noga-Kudrej Małgorzata
 49. Nosal-Wojewoda Edyta
 50. Olszyk Joanna
 51. Partyka Paweł
 52. Pernach Mateusz
 53. Pietrzak Magdalena
 54. Piszcz-Kędziora Sylwia
 55. Płudowska Anna
 56. Podeszwa Karina
 57. Pogonowska Aneta
 58. Redman Michał
 59. Renau Michał
 60. Romanowski Robert
 61. Rosa Albert
 62. Rosa Justyna
 63. Rychter Łukasz
 64. Rydel-Warda Małgorzata
 65. Sacewicz Marcin
 66. Sawicka Diana
 67. Sawicki Piotr
 68. Sidorczak Marek
 69. Siwak Anna
 70. Siwek Przemysław
 71. Soczyński Rafał
 72. Sowa Anna
 73. Stachyra Anna
 74. Staniuk Bartosz
 75. Styczyńska Aneta
 76. Styk-Świć Agata
 77. Szewczyk Renata
 78. Szewczyk-Ordowska Monika
 79. Szkoda Łukasz
 80. Taszakowska  Ewa
 81. Toczek Monika
 82. Torbicz Justyna
 83. Toruń Ewelina
 84. Trybulska Karolina
 85. Walenda Tomasz
 86. Wezgraj Beata
 87. Wiliński Bartosz
 88. Wilk-Wrzesień Daria
 89. Witkowski Marcin
 90. Wojtasik Sławomir
 91. Wołynkiewicz Ireneusz
 92. Wójcicki Marcin
 93. Wójtowicz Ewa
 94.  Zaśko Ewelina
 95. Ziembowicz-Książek Agata
 96. Żemajtys Ewa

 

Izba Komornicza
w Lublinie

ul. Żywnego 10
20-854 Lublin

NIP: 7122462834
REGON: 430934072

Nr rachunku bankowego:
67 1240 5501 1111 0010 4160 0097

Godziny urzędowania 07:30 - 15:30

Tel: (+48) 81 442 79 09
Fax: (+48) 81 442 79 09

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komornicy wizytatorzy

Agnieszka Bąk-Batowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim
Kancelaria Komornicza nr I w Opolu Lubelskim

Anna Kacperska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu, Kancelaria Komornicza nr II w Szydłowcu

Jacek Kania

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie, Kancelaria Komornicza nr V w Świdniku

Paweł Myszkowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu, Kancelaria Komornicza nr IV w Grójcu

Jerzy Pietrasiuk

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, Kancelaria Komornicza nr IX w Lublinie

Wojciech Piłat

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie, Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie

Aleksandra Puchacz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu, Kancelaria Komornicza nr IV w Zamościu

Krzysztof Rybak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie, Kancelaria Komornicza nr I w Lubartowie

Katarzyna Ryń-Kowalska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, Kancelaria Komornicza nr XII w Lublinie

Bartosz Sitkowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim, Kancelaria Komornicza nr IV w Mińsku Mazowieckim

Paweł Smoleński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie

Funkcjonowanie rady

 • Rada izby komorniczej reprezentuje izbę komorniczą.
 • Przewodniczący rady izby komorniczej reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje jej pracami i przewodniczy na posiedzeniach. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady izby komorniczej, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący rady izby komorniczej.
 • Uchwały rady izby komorniczej są wykonywane przez przewodniczącego rady izby komorniczej lub wyznaczonych członków.
 • Oświadczenia woli w sprawach majątkowych rada izby komorniczej składa w formie uchwały.
 • Uchwały rady izby komorniczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

Działania rady

Zgodnie z art. 212 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych do zakresu działania rady izby komorniczej należy:

 1. wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów;
 2. nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów powagi i godności zawodu;
 3. zlecanie komornikom wizytatorom dokonania wizytacji określonej kancelarii;
 4. organizowanie doskonalenia zawodowego komorników i asesorów;
 5. organizowanie szkolenia aplikantów;
 6. zarząd majątkiem izby komorniczej;
 7. zwoływanie walnych zgromadzeń izby komorniczej oraz wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;
 8. prowadzenie listy aplikantów komorniczych;
 9. prowadzenie rejestrów komorników i asesorów oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej izby komorniczej;
 10. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa i wynikających z podjętych uchwał.

Ponadto rada izby komorniczej przedstawia corocznie Krajowej Radzie Komorniczej informacje o liście i rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9.

Skład Rady

Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Lublinie

Katarzyna Siekańska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu
Kancelaria Komornicza nr XII w Radomiu


Wiceprzewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Lublinie

Katarzyna Ryń-Kowalska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
Kancelaria Komornicza nr XII w Lublinie

Rzecznik prasowy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Członkowie Rady Izby Komorniczej w Lublinie

Tomasz Góra

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu, Kancelaria Komornicza nr II w Zamościu

Koordynator ds. dyscyplinarnych

Kamil Kamiński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim
Kancelaria Komornicza nr II w Opolu Lubelskim

Sekretarz

Joanna Olszyk

Asesor Komorniczy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Marcina Ciesielczuka
Kancelaria Komornicza nr III w Lublinie

Zastępca Sekretarza

Joanna Paluch

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie, Kancelaria Komornicza nr XI w Lublinie

Skarbnik

Wojciech Piłat

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie

Koordynator ds. szkoleń

Członkowie Krajowej Rady Komorniczej

Mariusz Ćwikła

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
Kancelaria Komornicza nr III w Lublinie

Paweł Piotrowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu, Kancelaria Komornicza nr I w Zwoleniu

Sebastian Tymiński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim, Kancelaria Komornicza nr IX w Mińsku Mazowieckim

Michał Renau

Asesor Komorniczy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Pawła Paradzińskiego, Kancelaria Komornicza nr XII w Lublinie