Lub

Logo lublaw

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL od 2022 r. cyklicznie organizuje konferencję pod nazwą LubLaw Day.
Jest to wyjątkowe spotkanie lubelskiego środowiska prawniczego (akademickiego i zawodowego) oraz przestrzeń do wymiany doświadczeń i dyskusji na wspólne tematy.

Serdecznie zachęcamy Koleżanki i Kolegów do udziału w wydarzeniu - już 19 kwietnia 2024 r.


👉Szczegóły i informacje o rejestracji 

kondolencje Hamerla

kondolencje Nejman

 

Uprzejmie informujemy, że

każdy czwartek jest dniem bez odbierania telefonów w Biurze Rady Izby Komorniczej w Lublinie.
W tym dniu biuro pracuje normalnie w godzinach 730- 1530.
Istnieje możliwość kontaktu osobistego lub za pomocą email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rada Izby Komorniczej w Lublinie niniejszym zawiadamia, że

w dniu 3 stycznia 2023 r. o godzinie 900

odbędzie się uroczyste ślubowanie aplikantów komorniczych wpisanych na listę aplikantów z dniem 1 stycznia 2024 r.

KLIKNIJ

Szanowni Państwo


informujemy, że w dniu 1 grudnia 2023 r. (piątek)

 

biuro Izby Komorniczej w Lublinie będzie zamknięte.

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
 
przypominamy, że w rocznicę śmierci Naszej Koleżanki Śp. Ewy Kochańskiej
18-11-2023r. (sobota) na godzinę 17:00
została zamówiona Msza Święta w Jej intencji w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Adamowie.
 
Ponadto informujemy, że gdyby ktoś z Koleżanek i Kolegów chciał wesprzeć Olka (synka Ewy),
który każdego dnia potrzebuje intensywniej rehabilitacji, można dokonywać wpłat do skarbonki.
 

Śp_Ewa_Kochańska.jpg

 

Nasza Koleżanka Śp. Ewa - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie w czasie pełnienia obowiązków służbowych dnia 18 listopada 2022 roku,

stała się ofiarą brutalnej napaści ze strony jednego z dłużników, który wtargnął z nożem do kancelarii komorniczej i w okrutny sposób pozbawił Ją życia.

Rok po tej tragedii, wciąż pogrążeni w żałobie chcemy dać wyraz naszej solidarności z Rodziną Śp. Ewy. Zgodnie z wolą Najbliższych,

zachęcamy wszystkie Koleżanki i Kolegów Komorników Sądowych,Asesorów i Aplikantów komorniczych oraz pracowników kancelarii

do wsparcia finansowego na rzecz Olka (młodszego syna Ewy), który najbardziej potrzebuje takiej pomoc.

 

Wsparcie Aleksandra

 

Rada Izby serdecznie dziękuje za wszelkie wsparcie

Rada Izby Komorniczej w Lublinie uprzejmie informuje,

że dnia 18 listopada 2023 r.

zostanie przeprowadzony sprawdzian wiedzy dla aplikantów I roku aplikacji komorniczej.

Obecność obowiązkowa.

Rada Izby Komorniczej w Lublinie uprzejmie prosi o składanie wniosków o wpis na listę aplikantów komorniczych wraz z dokumentami (lista poniżej)
w biurze Izby Komorniczej w Lublinie lub pocztą tradycyjną
do dnia 6 listopada 2023 roku

 

Wykaz dokumentów wymaganych przy wpisie na listę aplikantów komorniczych:

1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych.

2. Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z treścią art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych, do wniosku o wpis na listę aplikantów komorniczych załącza się informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku) uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. W przypadku uzyskania aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do akt osobowych kandydata należy dołączyć informatyczny nośnik danych (pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formacie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Departament wskazuje, że wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na swojej stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web.

3. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych). Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 88 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych).

4. Oświadczenie kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o komornikach sądowych).

5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych).

6. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych).

7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o komornikach sądowych).

8. Dokument potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej (np. odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub odpis dyplomu ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, itp.), (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o komornikach sądowych). 

Kandydatów prosimy o podpisanie wniosku i oświadczeń.

Wpisu na listę aplikantów komorniczych dokonuje Rada Izby Komorniczej właściwa ze względu na miejsce odbywania aplikacji danego kandydata.

 

Szanowni Państwo


informujemy, że biuro Izby Komorniczej w Lublinie  będzie zamknięte w dniach

11 -18 sierpnia 2023 roku.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Rada Izby Komorniczej w Lublinie uprzejmie informuje, że dnia

19 czerwca 2023 r. PONIEDZIAŁEK

biuro będzie nieczynne

W dniu 15 grudnia 2022r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Komorniczej w Lublinie.

Obrady rozpoczęły się symboliczną minutą ciszy dla uczczenia pamięci Naszej tragicznie zmarłej Koleżanki Ewy Kochańskiej.


W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącą Rady Izby została kol. Katarzyna Siekańska-Ptaszyńska
zaś Wiceprzewodniczącym kol. Tomasz Góra.


Na członków Rady Izby wybrano:
kol. Krzysztofa Ceglarskiego
kol. Joannę Paluch
kol. Pawła Piotrowskiego
kol. Aleksandrę Puchacz
kol. Agnieszkę Stachyrę
kol. Gabriela Wlazia
oraz przedstawiciela asesorów kol. Joannę Olszyk

 

Do Krajowej Rady Komorniczej wybrani zostali:
kol. Kamil Kamiński
kol. Wojciech Piłat
kol. Katarzyna Ryń-Kowalska
oraz z grona asesorów kol. Ewelina Zaśko