Rada Izby Komorniczej w Lublinie niniejszym zawiadamia, że

w dniu 3 stycznia 2023 r. o godzinie 900

odbędzie się uroczyste ślubowanie aplikantów komorniczych wpisanych na listę aplikantów z dniem 1 stycznia 2024 r.