Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mamy naszego Kolegi Tomasza Piłata - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Puławach, długoletniego Przewodniczącego Rady Izby Komorniczej w Lublinie oraz byłego Wiceprezesa Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 5 stycznia 2021 o godz. 11:00 w Kaplicy na Cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

Pogrzeb odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego, w kaplicy może przebywać 12 osób, poza kaplicą obowiązują ogólne zasady dystansu i zasłaniania ust.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają koleżanki i koledzy z Izby Komorniczej w Lublinie.