Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Komorniczej w Lublinie rozpocznie się w dniu:

26 marca 2021r. o godz. 10:00

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (transmisja głosu), za pośrednictwem platformy POSIEDZENIA.PL

Ze względu na szczególny tryb obrad, należy przygotować urządzenia do odbioru dźwięku (głośniki, słuchawki) oraz mikrofon – niezbędny w przypadku chęci zabrania głosu.

Instrukcja obsługi systemu oraz link do zalogowania się na platformę, zostaną przesłane pocztą elektroniczną na właściwy adres mailowy.

Zgodnie z art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121 z późn. zm.) obecność na Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkowa.

Pobierz komunikat w formacie PDF