Informacje dotyczące wpisu na listę aplikantów komorniczych od 1 stycznia 2023 r. znajdują się w zakładce - Aplikacja komornicza.