Rada Izby Komorniczej w Lublinie ogłasza i zwołuje na dzień:

15 grudnia 2022 r.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Komorniczej w Lublinie

Walne Zgromadzenie odbędzie się o godz. 15:00 -  szczegółowe informacje wskazano w wiadomości e-mail

Zgodnie z art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2022 poz. 1168,1301)

obecność na Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkowa.