W dniu 15 grudnia 2022r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Komorniczej w Lublinie.

Obrady rozpoczęły się symboliczną minutą ciszy dla uczczenia pamięci Naszej tragicznie zmarłej Koleżanki Ewy Kochańskiej.


W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącą Rady Izby została kol. Katarzyna Siekańska-Ptaszyńska
zaś Wiceprzewodniczącym kol. Tomasz Góra.


Na członków Rady Izby wybrano:
kol. Krzysztofa Ceglarskiego
kol. Joannę Paluch
kol. Pawła Piotrowskiego
kol. Aleksandrę Puchacz
kol. Agnieszkę Stachyrę
kol. Gabriela Wlazia
oraz przedstawiciela asesorów kol. Joannę Olszyk

 

Do Krajowej Rady Komorniczej wybrani zostali:
kol. Kamil Kamiński
kol. Wojciech Piłat
kol. Katarzyna Ryń-Kowalska
oraz z grona asesorów kol. Ewelina Zaśko